Algemene voorwaarden

Omdat er in de praktijk meerdere cliënten tegelijk aanwezig kunnen zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden. Onderstaand zijn de regels weergegeven:

  • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
  • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.
  • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat, bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
  • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte / kleedkamer achterlaat, let er dan op dat u geen waardevolle spullen hierin achterlaat.
  • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of  buitenterrein (auto, fiets).
  • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen .
  • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
  • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel, of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie), op te volgen.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over uw behandeling of mogelijk andere zaken die onze praktijk betreffen, dan kunt u dit eerst met uw behandelend fysiotherapeut bespreken. Mocht dit om redenen niet mogelijk zijn, dan zijn de andere fysiotherapeuten bereid uw klacht met u te bespreken. Heeft ook dit geen bevredigende oplossing opgeleverd, dan kunt u uw klacht indienen bij:

Centraal Bureau Fysiotherapie

t.a.v. Klachtencommissie

Postbus 248

3800 AE Amersfoort

Tel. 033-4672900

 

 

Privacy statement

Al uw gegevens worden verwerkt volgens de Wet op Privacy.  U kunt dit reglement opvragen aan de balie.

WGBO: Als cliënt heeft u bepaalde rechten, deze kunt u vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht/inhoud/rechten-in-de-zorg

Heb je vragen?

Pin It on Pinterest

Share This