Eén van de meest flexibele delen van ons lijf is onze nek dankzij alle afzonderlijk bewegende wervels met hun bijzondere bouw. Daarnaast is de nek de drager van ons hoofd wat op zichzelf al een hele last is (een gemiddeld hoofd weegt al zo’n 5-7 kilogram!)
Flexibiliteit en het dragen van een (zware) last zijn twee zaken die op zichzelf elkaar het leven al aardig moeilijk kunnen maken maar ons lichaam zit zo vernuftig in elkaar dat dit op een slimme manier is opgelost.

Helaas komen in dat mooie systeem toch regelmatig klachten voor die in de meest gunstige gevallen vanzelf weer overgaan of uiteindelijk toch chronisch van aard worden.

Mogelijke oorzaken van nekklachten zijn onder andere:

  • overbelasting.
  • een “verkeerde” houding.
  • vastgezette emoties.
  • overtuigingen en gedachten die ons “in de weg” zitten.
  • een trauma.

Als we wat verder kijken en ons systeem van lichaam en geest op een meer metafysische wijze benaderen, komen we de volgende betekenissen tegen:

Cervicale wervelkolom (nekwervels)
De nekwervels worden geassocieerd met het zich geliefd voelen. Problemen
met de nekwervels kunnen erop wijzen dat we ons niet geliefd voelen in een romantische- of ouderlijke relatie. Klachten in dit gebied van de wervelkolom kunnen ons er ook van weerhouden om dingen voor anderen te doen waarbij we onze liefde voor hen tonen. Zodoende proberen we dan de pijn te vermijden die ontstaat als de liefde die wij geven niet wordt beantwoord.

Hoofd
Het hoofd  wordt geassocieerd met de verbinding tussen lichaam en geest. Het hoofd is het centrum van bezinning en bewustzijn; als hier problemen zijn, kan dat wijzen op een verlangen om te dissociëren uit de werkelijkheid. Problemen in het hoofd kunnen wijzen op een scheiding tussen emoties en verstand; er is een hoofd/hart conflict tussen wat wij (daadwerkelijk) voelen en wat we denken te moeten voelen.

Nek (als totaal systeem)
De nek vertegenwoordigt flexibiliteit. De nek verbindt het hoofd met het
lichaam. Stijfheid in de nek wordt vaak geassocieerd met te veel nadruk leggen op het uiterlijke lichaam, of met teveel nadruk leggen op het intellect, ten koste van het lichaam (in dit geval de nek).

Schouders
De schouders worden geassocieerd met het gemakkelijk kunnen dragen van
onze verantwoordelijkheden. Klachten aan de schouders duiden er vaak op dat wij ons overbelast en overstelpt voelen. Spanning wordt vaak in de schouders vastgehouden wanneer wij iets doen wat wij liever niet willen doen, of als we het gevoel hebben teveel “op de schouders” te hebben.
Pijnlijke schouders wijzen erop dat onze verantwoordelijkheden ons tegenstaan en/of dat we ons gedwongen voelen om op een bepaalde wijze te handelen.

Wervelkolom / ruggengraat
De wervelkolom wordt geassocieerd met flexibiliteit. Klachten kunnen
ontstaan als wij het gevoel hebben niet opgewassen te zijn tegen situaties of gebeurtenissen van buitenaf en wanneer wij star worden in ons denken en wij geen oplossing voor onze problemen meer kunnen vinden. Als wij onszelf niet in staat achten om met onze problemen om te gaan worden we star in onze gewoonten en weigeren wij te buigen of ons handelen aan te passen aan de veranderende omgevingsfactoren.

Wat kan ik met deze informatie?
 Kijkend naar bovenstaand verhaal, herken je wellicht een aantal zaken die van toepassing zijn op jouw situatie.
Indien de nekklachten zeer frequent aanwezig zijn of zelfs al geruime tijd onverminderd hun ongenoegen uiten, is het verstandig om eens een afspraak te maken om de nek te laten onderzoeken en achter de bron van de klachten te komen.

Wanneer klachten opkomen, is het raadzaam om goed te luisteren naar je lichaam en je acties aan te passen om het lichaam tegemoet te komen. De meeste klachten zijn prima weer door je eigen lichaam en systeem op te lossen dus geef ze daar de kans en tijd voor!
Misschien kun je in je eigen analyse al achterhalen wat de oorzaak zou kunnen zijn van je klachten en de noodzaak tot een bezoek aan een therapeut bepalen.

Tot slot
Het is goed om te weten dat jouw lichaam een uiting geeft aan datgene wat binnenin jou leeft. Hoe je naar de wereld kijkt, welke overtuigingen je hebt en wat je op dit moment raakt, zijn allemaal zaken die door je lichaam een plek moeten worden gegeven. Hoe meer vertrouwen jij hebt in dat systeem (in jezelf dus!), hoe beter dat zal lukken. Kritisch en eerlijk zijn naar jezelf waarbij je luistert naar je intuïtie, zijn de beste manieren om je route in het leven te bepalen.

Pin It on Pinterest

Share This